DUMy

Ve školním roce 2011/2012 v průběhu projektu EU peníze školám vypracoval a vyzkoušel tým učitelů informatiky sadu výukových materiálů pro informatiku.
Tato sada je následně postupně přepracovávána do podoby Google dokumentů a poskytována jako výukové materiály, které jsou poskytovány žákům, učitelům i ostatním zájemcům.