7.ročník‎ > ‎

Plán pro 7.ročník

Tématický celek Počet hodin Začátek Konec
Úvod do digitálních pravidel 1 hod 8.9.2015 8.9.2015
Opakování: Správa digitálních dat 3 hod 15.9.201529.9.2015
Úvod do digitálních propojení3 hod6.10.201527.10.2015
Osobní kancelář ve školním cloudu 8 hod 3.11.2015 12.1.2016
Projekt: Osobní web 2 hod 19.1.2016 26.1.2016
Základy programování5 hod  
Školní sociální síť 5 hod  
Projekt: Týmový web 5 hod

Učební osnovy

Tématický celek Učivo Co má žák zvládnout
Úvod do digitálních propojeníDigitální sítěOdliší základní typy sítí - PAN, LAN, WAN.
S porozuměním využívá zabezpečeného přístupu do sítí.
 Sociální  sítěS porozuměním využívá spravuje svůj účet ve školní sociální síti.
Spravuje svou digitální stopu ve školní sociální síti.
Spolupracujeme v digitálním světě Správa online dat U systému poskytování dat pomocí Internetu vysvětlí pojem URL a identifikuje z něj umístění online dat.
Volíš vhodnou aplikaci dle typu dat, uzpůsobuješ práci s daty dle použité aplikace.
Uloží online data do osobní složky ve školním “cloudu” a následně je otevře pomocí příslušné aplikace.Udržuje svá data z kancelářského balíku v osobní složce ve školním “cloudu”.
 Sdílení online datRozumí principům sdílení online dat, Odlišuje úroveň oprávnění a přidělování přístupu jednotlivcům i skupinám.
U online dat nastavuje sdílení; přistupuje k online datům, u kterých není vlastníkem, a případně upravuje jejich obsah.
 Autorské díloS porozuměním využívá základní nástroje pro správu osobního webu a směřuje jeho obsah do podoby žákovského portfolia.
Publikování dat Rozumí účelu správce událostí v kalendářích, Orientuje se v rozhraní pro správu kalendářů a událostí.
S porozuměním využívá základní nástroje pro správu kalendářů a událostí, samostatně udržuje osobní kalendář a spolupracuje při údržbě kalendáře třídy.
Rozumí účelu publikačních systémů na internetu (wiki, CMS, LMS), Orientuje se v rozhraní pro publikování dat.
V rámci školního “cloudu” vytváří, upravuje, tiskne a publikuje data různého typu, tato data propojuješ prostřednictvím publikačního systému.
Kolektivní dílo V týmu vytvoří web střednědobého projektu, který je obrazově i audiovizuálně zdokumentován.
Kolektivní dílo i díla jiných autorů užívá v souladu s autorskými licencemi.
Základy programování Algoritmizace a vývojový díagram Rozumí principům algoritmizace.
Sestaví vývojový diagram pro jednoduché životní situace.
 Lineární programování v EasyLogo. Sestavuje posloupnost příkazů v jednoduchých programovacích jazycích.
Převádí vývojový diagram do kódu příslušného jazyka.