7.ročník

Třídní agenda

Rámec výuky

Vstupní předpoklady

  • Žáci navazují na kompetence z předchozího ročníku, především v souvislosti se stanovenou prioritou.
  • Stále existují žáci, kteří doma nedisponují dostatečnými ICT, nicméně v případě potřeby si dokáží zajistit přístup.
  • Žáci mají povědomí o možnostech online spolupráce.

Vzdělávací cíle

  • žák řeší plnění vzdělávacích úkolů bez ohledu na to, zda je ve škole nebo mimo ni;
  • žák respektuje základní pravidla komunikace a spolupráce;
  • žák formuluje písemné pokyny;
  • žák ve spolupráci se spolužáky naplánuje realizaci sdíleného projektu, společně vyhodnocují pokroky a efektivně využívají společný pracovní čas.

Priorita

Skupina žáků spolupracuje na digitálním díle s využitím kolaborativních digitálních nástrojů.