6.ročník

Třídní agenda

Rámec výuky

Vstupní předpoklady

  • Žáci navazují na kompetence z předchozího ročníku, především v souvislosti se stanovenou prioritou.
  • Stále existují žáci, kteří doma nedisponují dostatečnými ICT, nicméně v případě potřeby si dokáží zajistit přístup.
  • Žáci sdílejí svá data bez ohledu na to, zda jsou na offline či online úložišti.

Vzdělávací cíle

  • žák řeší plnění vzdělávacích úkolů bez ohledu na to, zda je ve škole nebo mimo ni;
  • žák rozumí slovně i písemně zadaným pokynům a to i v případě, kdy nejsou jednoznačné;
  • žák vyhledá informaci potřebnou pro plnění úkolu, vyhodnotí ji a využije ji;
  • žák vyhodnocuje pokroky a efektivně pracuje se svým pracovním časem;
  • žák si naplánuje práci na vytvoření datového souboru a jeho sdílení.
  • žák naplánuje realizaci osobního projektu.

Priorita

Žák průběžné publikuje data rozličného charakteru, které mají společné téma.