5.ročník

Třídní agenda

Rámec výuky

Vstupní předpoklady

  • Žáci se doposud nesetkali s výukou cílenou na “informatiku”.
  • Stále existují žáci, kteří doma nedisponují dostatečnými ICT.
  • Žáci mají osobní úložiště offline dat a osobní účet do školního cloudu.

Vzdělávací cíle

  • žák využívá školní i osobní digitální zařízení při plnění úkolů;
  • žák udržuje data v osobní složce a školním cloudu;
  • žák rozumí slovně i písemně zadaným pokynům, které jsou adekvátní jeho věku a které souvisí se základním využíváním digitálních zařízení, jejich ovládáním a tvorbou digitálních dat;
  • žák sleduje své pokroky, samostatně řeší problémy, v případě potřeby požádá o pomoc či dokáže pomoci ostatním spolužákům;
  • žák respektuje základní pravidla digitálního světa.

Priorita

Žák samostatně upravuje a vytváří offline soubory (především text a obrázek), udržuje si je v osobní složce a poskytuje je jiným uživatelům prostřednictvím internetu.